U okviru kataloške prodaje, za sada nudimo 3 tipa igraonica, različitih dimenzija i elemenata koji su uključeni u nju. Raspored unutar igraonice je moguće korigovati, ukoliko se ne narušava prolaznost (cirkulacija) lavirinta. Takođe postoji mogućnost promene visine igraonice i ubacivanja dodatnih elemenata. Boje istih usaglašavamo sa Vama.

CONNECT IN IGRAONICE - KOMPLETNO REŠENJE ZA SVE PROSTORE


MALE IGRAONICE
cena: 2000

Dimenzije: 306x206cm (osnova), 240cm (visina) – 3x2 polja

 • Elementi:

  • 6 polja
  • 5 podova
  • 1 penjalica sa toboganom
  • 1 tunel
  • 2 valjka
  • 1 ukrasna maska
  • 1 vrteška
  • 10 šuma
  • 2 kockice
  • 1 stepenice
  • 5 spratinh ploča

SREDNJE IGRAONICE
cena: 2500

Dimenzije: 306x306cm (osnova), 240cm (visina) – 3x3 polja

 • Elementi:

  • 9 polja
  • 9 podova
  • 1 bumpy penjalica
  • 1 rainbow toboggan
  • 1 vrteška
  • 2 valjka
  • 4 ukrasne maske
  • 2 kockice
  • 2 mala mosta
  • 20 šuma
  • 10 spratnih ploča

VELIKE IGRAONICE
cena: 3000

Dimenzije: 306x406cm (osnova), 240cm (visina) – 3x4 polja

 • Elementi:

  • 12 polja
  • 11 podova
  • 1 bumpy penjalica
  • 1 rainbow toboggan
  • 1 tunel
  • 2 valjka
  • 1 ukrasna maska
  • 6 kockica
  • 1 veliki most
  • 2 mala mosta
  • 20 šuma
  • 1 V- greda
  • 9 spratnih ploča